صفحه نخست | مردم کابل و ولايات | رسانه ها  | طرح ها ویدیو | اسناد | عکس ها | اعلامیه | کمک های مردمی | زندگینامه | وبلاگ | درباره ما | تماس با ما  | English

داکتر بشردوست انتخاب اول مردم افغانستان

*****

داکتر بشردوست فقط کمک های مردمی را می پذیرد!

کمک های مردمی برای کمپاین ریاست جمهوری

هموطن عزیز!

امید است که سلام بنده را از این راه دور اما با قلب نزدیک پذیرفته، به تمام فامیل و هموطنان برسانید.

به خواست خداوند وبا حمایت مردم ما یک چانس بزرگ داریم تا نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شویم بلکه این انتخابات را تبدیل به محکمه ابتدائیه برای خائینن ،منافقین ،چپاولگران وغیره بسازیم.

حمایت شما وتمام هموطنان برای پیروزی شرط اساسی می باشد.

 

  شرح بیشتر...

زندگینامه داکتر رمضان بشردوست

داکتر رمضان بشردوست فرزند محمد علی درسال 1340 در ولسوالی قره باغ چشم به جهان گشود، مکتب ابتدائیه و متوسطه را در ولسوالی های قره باغ و مقر ولایت غزنی وشهر میمنه ولایت فاریاب به پایان رسانید.

دوماه بعد از کودتای 7 ثور 1357 به کشور ایران مهاجر و بعد از اتمام لیسه به پاکستان هجرت نمود.

 داکتر بشردوست در سال 1360 پاکستان را به قصد فرانسه ترک نمود ودر آنجا درخواست پناهندگی  سیاسی نمود اما هیچ وقت درخواست تابعیت فرانسه را نکرد.  شرح بیشتر...

کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست

صفحه نخست | آر اس اس | طراحی سایت از کابل سرور

انتخابات ریاست جمهوری را تبديل به محکمه ابتدایی دزدان، خاينان و جنایتکاران کنیم!

 

  در ادامه سیاست شفافیت مالی در انتخابات، داکتر بشردوست فهرست حاميان مالی خود را منتشر کرد

دو شنبه 10 اوت 2009

 

 


شنامکشورمبلغازطـریقتاریخ1 آقای عبدالعظیمافغانستان


4500Afg 10/2/87 2آقای مومندامریکا


300 USDاعضای فامیل17/3/873آقای یارمحمدآلمان


50Euroاعضای فامیل31/3/874خانم سیماآلمان


100Euroاعضای فامیل13875آقای عمرآلمان 


100USDِاعضای فامیل13876انجینیر انصاریامریکا


2500Afgاعضای فامیل20/3/877انجینیر انصاریامریکا


3000Afgاعضای فامیل3/5/878انجینیر انصاریامریکا


5000Afgاعضای فامیل21/5/879انجینیر انصاریامریکا


14000AFg اعضای فامیلآخر8710آقای فرندامریکا


500USDِاعضای فامیل 7/2/ 2008 22/4/8711حاجی عبدالحکیمکانادا


100USDاعضای فامیل 5/4/8712آقایان مومند ، هاشمیان...امریکا


11000USDاعضای فامیل 31/4/8713آقای مسعودامریکا


100USDاعضای فامیل 2/30/200815خانم سیماآلمان


100Euro,


50USDاعضای فامیل 1/4/200916آقای محمد انورامریکا


100USDاعضای فامیل 


Feb.200817آقای فررازآلمان


5000Afgاعضای فامیل 138718داکترلودینامریکا


100USDاعضای فامیل 4/8/87 10/25/200819آقای مومند و دوستانامریکا


2620USDاعضای فامیل30/9/87/12/20/200820 آقای یزدان علیافغانستان


10000Afg


 4/12/8721آقای روکیانگلستان


100USDحواله صرافی25/12/8722 آقای رسول و ...ناروی


1000USDحواله صرافی18/12/8723حاجی خیر خواه آلمان


500USD 2/11/87/12/2/200924آقای آشفتهآلمان


150Euroحواله صرافی29/11/8725آقای دانشآلمان


100USD 5/1/88/3/25/200926خانم عظیمیامریکا


20279Afgویسترن یونین


Western uionin)
)9/1/88/27آقای عبدالله امیری ودوستانمانچستر


72000Afg حواله صرافی11/1/88 /3/31/200928داکتر صاحب صبغت الله فقیریهالند


445 Euroاعضای فامیل2/1/1388

2009/22/3 29پیغله تورپکی افغانستان200
AFG


   


1388/2/23


30آقای فروتنسویس


2500 Afgحواله صرافی


2009/18/5 


31 زهره،
کامران،
پرویزافغانستان 

100USD 


1388/3/01


32اقای عزیز مستم
ندیار
امریک
ا


400USD


Western UNION)
)ویسترن یونین 


2009/24/5 

33
انجنیر برات علی شفیق با دوستان
مونشن آلمان
1553.55 USD

 

 

34
 آقای روشن و دوستان
 سانتیگو کلیفورنیا

1000 USD

 

 

35آقای تقی سویس6600
AFGحواله صرافی12/ 4 / 1388

36محمد حسینایران3000
AFGحواله صرافی8 / 5 / 1388

37انجمن کهن سالان افغانامریکا1550 USAMoney Gram1388 / 5 / 7

38شاه محمود جعفریسویس26700


AFGحواله صرافی4/5/1388

39شکیلا بیاتکانادا45458AFGWestern union8/5/1388

40همایون واصلفرانسه300


یوروتوسط دوست خود10 / 5 /1388

41آقای انور مومندامریکا7000 USAاز طریق دوستان1388 / 5 / 18

42خانم شکیلا بیاتکانادا50000
AFGWestern union1388 / 5 18

43

رامین اودین

ناروی
23.72 USD

از طریق کابل پرس

10/08/2009

44

کبیر فیاضی

استرالیا
18.92 USD

از طریق کابل پرس

10/08/2009

45

بصیر هلمندی

ناروی
90 USD

از طریق کابل پرس

10/08/2009

46

امین وحیدی

ایتالیا

50 یورو

از طریق کابل پرس

10/08/2009

47

کامران میرهزار

 

500 USD

از طریق کابل پرس

10/08/2009

 

 

صفحه نخست | مردم کابل و ولايات | رسانه ها  | طرح ها ویدیو | اسناد | عکس ها | اعلامیه | کمک های مردمی | زندگینامه | وبلاگ | درباره ما | تماس با ما  | English


E-mail: info at ramazanbashardost.com

کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست

© Support Committee for Dr. Ramazan Bashardost/ 2008